Make your own free website on Tripod.com

LARAWANG DIWA...online...

Tanging Lathalain

Home
EDITORIAL BOARD AND STAFF
Kasaysayan
Pangulong Tudling
Napapanahong Balita
*Tanging Lathalain
Balitang Pampalakasan
Editorial Cartoon
Photojournalism
DevCom at Science
Mga Mensahe ng Pamunuan

Ang LARAWANG DIWA ay mayroong apat na manunulat sa tanging lathalain. Sila ay sina Darwin Malihan Taylo(Feature Editor), Norman Oidem Hermo, Laurice Luna Llona at Alberto Bautista. Pindutin ang kanilang mga respetadong larawan upang makabasa ng isa sa kanilang mga ipinagmamalaking artikulo. Abangan ninyo sila sa Larawang Diwa!!!

Darwin Malihan Taylo (Feature Editor)
IV-Amethyst

Muling Paghangad sa Kan..../Paraiso sa Likod...
darwin2.jpg
Pindutin para sa kanyang artikulo.

Laurice Luna Llona (sa gawing kanan)
IV-Amethyst

Si Kikoy na Kikay
laurice.jpg
Pindutin para sa kanyang artikulo.

Norman Oidem Hermo
IV-Amethyst

*Ang Buhay ay Parang Laro!(Basahin na!)
norman.jpg
Pindutin para sa kaniyang artikulo.

Alberto Bautista
IV-Amethyst

(gagawin pa lamang...)
albert.jpg
Pindutin para sa kanyang artikulo.

Ating ipagmalaki ang ating sariling mga manunulat!!!

Opisyal na Publikasyon ng Mataas na Paaralan ng Imus