Make your own free website on Tripod.com

LARAWANG DIWA...online...

EDITORIAL BOARD AND STAFF

Home
EDITORIAL BOARD AND STAFF
Kasaysayan
Pangulong Tudling
Napapanahong Balita
*Tanging Lathalain
Balitang Pampalakasan
Editorial Cartoon
Photojournalism
DevCom at Science
Mga Mensahe ng Pamunuan

GALERIYA NG PUNONG PATNUGUTAN

Pindutin ang pamagat para makita ang galeriya ng mga larawan ng editorial board and stuff ng LARAWANG DIWA.

          Ito po ang kumpletong listahan ng aming magagaling na Punong Patnugutan (Editorial Board and Staff). Sama-sama po silang nakikilaban sa tekstura ng papel gamit ang malinis na pamamahayag, pluma at pambura tungo sa ikatatagumpay ng opisyal na dyaryo ng INHS. Sa ating mga nagagalak na isip, o maging sa ating mga buhay na aksyon, atin po silang pagpugayan at ibigay natin ang ating pinakamaiinit na suporta!
 • PUNONG PATNUGOT:       

          Michelle Moreno Torred (IV-Amethyst)

 • PANGALAWANG PUNONG PATNUGOT:       

          Jewell S. Sanchez (III-Apple)

 • TAGAPAGBALITA:

          Christel Villanueva Guevarra (IV-Amethyst)

 • TANGING LATHALAIN:

           * Darwin Malihan Taylo (IV-Amethyst) - FEATURE EDITOR

           * Norman Oidem Hermo (IV-Amethyst)

           * Laurice Luna Llona (IV-Amethyst)

           * Alberto Bautista (IV-Amethyst)

 • PHOTOJOURNALISTS

           * Patricia Marie Nozon Pasardoza (IV-Amethyst)

 • EDITORIAL CARTOON

           * Caroline Rose Lising (IV-Amethyst)

 • DEVCOM

            * Annabelle L. Mansibang (IV-Amethyst)

 • SCIENCE

           * Mhilanie Sasis Amposta (IV-Amethyst)

 • BALITANG PAMPALAKASAN

           * Harly John Alajid (IV-Apple)

           * Francis Enriquez Hernandez (IV-Amethyst)

          Ilan lamang sila sa mga kapaki-pakinabang na manunulat at tunay namang maipagmamalaki ng kanilang paaralan, ang INHS. Patuloy natin silang suportahan!

 

Ang Kanilang Maiikling Bayograpiya

          Bibigyan naman namin kayo ngayon ng inyong sariling sanggunian ng kanilang mga bayograpiya.
 • PUNONG PATNUGOT:       

          Michelle Moreno Torred (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Alapan I Elementary School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

 • PANGALAWANG PUNONG PATNUGOT:       

          Jewell S. Sanchez (III-Apple)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Alapan I Elementary School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

 • TAGAPAGBALITA:

          Christel Villanueva Guevarra (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Alapan I Elementary School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

 • TANGING LATHALAIN:

           * Darwin Malihan Taylo (IV-Amethyst) - FEATURE EDITOR

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Guevarra St. Dasmariņas, Cavite

Paaralang Primarya: Francisco E. Barzaga Memorial School

Mga Magulang: Eduardo at Priscila Taylo

           * Norman Oidem Hermo (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Villa Fatima Subd. Bukandala 4, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Bukandala Elementary School

Mga Magulang: Frisco at Norma Hermo 

           * Laurice Luna Llona (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Malagasang 2nd, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Malagasang 2 Elementary School

Mga Magulang: Oscar at Eufrocina Llona

           * Alberto Bautista (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Francisco E. Barzaga Memorial School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

 • PHOTOJOURNALISTS

           * Patricia Marie Nozon Pasardoza (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Alapan I Elementary School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

 • EDITORIAL CARTOON

           * Caroline Rose Lising (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Alapan I Elementary School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

 • DEVCOM

            * Annabelle L. Mansibang (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Alapan I Elementary School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

 • SCIENCE

           * Mhilanie Sasis Amposta (IV-Amethyst)

Edad: 15 taong gulang

Tirahan: Sauler Cpd., Bayan Luma, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Bayan Luma Elementary School

Mga Magulang: Ramil at Leilanie Amposta

 • BALITANG PAMPALAKASAN

           * Harly John Alajid (IV-Apple)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Alapan I Elementary School

Mga Magulang: Leon at Ma.Theresa Torred 

           * Francis Enriquez Hernandez (IV-Amethyst)

Edad: 16 taong gulang

Tirahan: Regal Homes Subdivision, Alapan I-A, Imus, Cavite

Paaralang Primarya: Francisco E. Barzaga Memorial School

Mga Magulang: Manuel at Yolanda Hernandez

          Nawa'y napalapit namin kayo sa aming mga manunulat. Salamat!

Ang GURONG TAGAPAYO ng Larawang Diwa

Gng. Rosielyn Topacio
mamtopacio.jpg
Gurong Tagapayo, Larawang Diwa

          Ang responsableng gurong tagapayo ng LARAWANG DIWA na patuloy na nag-aalay ng kalahati ng kanyang katawan, at tatlong daliri sa bawat kamay niya, tungo sa ikauunlad at ikatatagumpay ng pahayagang ito, lalo na, para sa mga mag-aaral at sa paaralang Imus National High School. Iyan po ang aming mabait na guro sa Pamamahayag Pangkampus sa Filipino, palakpakan po natin, si Gng. Rosielyn C. Topacio!!!

Tulong-tulong po tayo sa ikatatagumpay ng ating DYARYO!

Opisyal na Publikasyon ng Mataas na Paaralan ng Imus